השר אלי ישי


הומואים ולסביות הם אנשים חולים, אני מאחל להם רפואה שלמה. עד לפני כמה שנים, היו מקבלים על זה פטור משירות צבאי. זו מחלה, בפירוש. אני לא קבעתי - הרפואה קבעה. זו מחלה. התורה מדברת על החומרה שבדבר, ואני מאחל להם רפואה שלמה, אני לא מסתיר זאת 

 אתה יודע שהרבה נשים בתל אביב נאנסו ומפחדות להתלונן, שלא תדבק בהן סטיגמה של נשאיות של נגיף האיידס?

No comments:

Post a Comment