ח"כ אריה אלדד


כל מי שחודר את גבולה של מדינת ישראל יירה – תיירת משוודיה, סודאנים מאריתראה, אריתראי מסודאן, עזאתי מסיני. מי שנוגע בגבולה של מדינת ישראל – נורה

No comments:

Post a Comment